PUN NAZIV FIRME: turistička agencija i menjačnica

„EcoTravelSu“

PIB: 108356046

ULICA I BROJ: Trg Jakaba i Komora 7

MESTO: Subotica

BROJ TELEFONA: 024/671-700

BROJ FAXA: 024-4- 100-470

E-MAIL: ecotravelsu@gmail.com

KONTAKT OSOBA: Danica i Siniša